Om udvælgelsen

Tænkerne er udvalgt efter deres indflydelse på den socialdemokratiske begrebs- og tankeverden i Skandinavien. Altså hvilke tænkere der har haft størst indflydelse på de skandinaviske socialdemokratiers idéer udtrykt både i programmer og den førte politik.
Socialdemokratisme er ikke en velbeskrevet idétradition, og der er ikke tidligere udgivet bøger om de mest betydningsfulde inspirationskilder for de skandinaviske socialdemokratier. Derfor er der gennemført en ekspertranking for at sikre faglig konsensus om udvælgelsen.

Med udgangspunkt i ekspertrankingen valgte redaktøren ca. 5 tænkere for hver af følgende tidsperioder: Rødderne (1871-1924), Storhedstiden (1924-1973) og Nye tider (1973 og frem).

Baggrund: Ekspertranking

20 af landets førende eksperter i socialdemokratisk idéhistorie blev derfor bedt om at rangere en bruttoliste med 75 forskellige tænkere ud fra deres indflydelse på den socialdemokratiske begrebs- og tankeverden i Skandinavien. En række af eksperterne havde være med til at udvælge bruttolisten, og der blev der lagt særligt vægt på, at personerne skulle have efterladt sig væsentlige skriftlige materialer om vedkommendes tænkning.

Top 20: Mest betydningsfulde tænkere for de skandinaviske socialdemokratier

1. Karl Marx
2. John Maynard Keynes
3. Alva og Gunnar Myrdal
4. Friedrich Engels
5. Frederik Borgbjerg
6. Hartvig Frisch
7. Karl Kautsky
8. Eduard Bernstein
9. Ferdinand Lasalle
10. KK. Steincke
11. Gro Harlem Brundtland
12. Mogens Lykketoft
13. Ernst Wigforss
14. Olof Palme
15. Anthony Giddens
16. Louis Pio
17. Gustav Bang
18. Willy Brandt
19. August Bebel
20. Nina Bang

De deltog i ekspertrankingen: Anders Dybdal, Claus Bryld, Curt Sørensen, Drude Dahlerup, Henning Tjørnehøj, Jakob Horn Møller, Jens Jonatan Steen, Jørn Henrik Petersen, Karl Christian Lammers, Klaus Petersen, Kristian Weise, Lars Andersen, Mads P Sørensen, Martin Ejner Gruntz, Mogens Rüdiger, Niels Finn Christiansen, Niels Wium Olesen, Nils Arne Sørensen, Palle Svensson og Søren Kolstrup.