Anmeldelser

Herunder kan du læse korte uddrag af nogle af de anmeldelser, bogen har fået, samt links til dem, der ligger online.

                    

Politiken, 20. april – Fortiden viser vej femhjerter

Projektet er i det store hele lykkedes. Når bogen er læst til ende, sidder man tilbage med følelsen af et relativt helstøbt historisk, polisitk og teoretisk projekt.

Pil Christensen

                    

Information, 9. april - Perfekt timet værk for en venstrefløj i krise

Socialdemokratiske Tænkere er et godt formidlet, perfekt timet og aldeles relevant værk for en venstrefløj i idékrise.

Mikkel Skov Petersen

                    

Weekendavisen, 11. april - Dansk Menneskeparti

[...] om dette værk kan der siges meget godt. Eksempelvis ambitionen om at indskrive socialdemokratismen som en ideologi i egen ret, ikke bare et skrabsammen af forhåndenværende søm.

Arne Hardis

                    

Kommunikationsforum, 9. april - Er der nogen, der stadig tænker? Femstjerner

’Socialdemokratiske tænkere’ er en velskrevet, akademisk orienteret og (ide)historisk indføring i, hvilken politisk ideologi og hvilke bærende tanker det danske, norske og svenske samfund i al væsentlighed bygger på.

Kasper Fogh

                    

Piopio, 10. april - Kvalitetsværk om socialdemokratiske tænkereFemstjerner 

Socialdemokratiske tænkere” er et kvalitetsværk og bør læses af alle, som har en interesse i Socialdemokratiets grundlag og historie.

David Troels Garby

                    

politisk-analyse.dk, 16. april – Ideologi er det ny rødeFemstjerner

Fem røde roser ud af seks mulige herfra for en veloplagt, historisk velresearchet og højaktuel vidensbank af en bog som indrammer europæisk socialdemokratisme, politisk idéhistorie og velfærdsstaten på fornem vis.

Mikael Kristensen

                    

Folkets Avis – Den socialdemokratiske slingrekurs firestjerner

Om Socialdemokratiske tænkere ændrer på den situation og det hængdynd, man befinder sig i, vil kun den kommende tid vise. Men nu er bolden da givet op til fremtidige diskussioner om, hvor socialdemokratismen som ideologi bør bevæge sig hen

Thomas Vilhelm

                    

90mandater.dk, 17. april - Et parti uden ideologi er noget bras

Socialdemokratiske Tænkere er en særdeles velkommen og tiltrængt debatbog for det danske centrum-venstre.

Magnus Barsøe

                     

Lindberg.org – Anmeldelse – Socialdemokratiske Tænkere af Anders Dybdal m.fl.

[...]meget at hente i dette værk, der nok skal komme til at få betydning for fremtiden og fremtidens socialdemokratisme.

Alex Bjørn Lindberg