Book foredrag

1. S-tænkning fra Marx til Lykketoft
Marxisme, liberalisme og konservatisme er velkendte idétraditioner, som de fleste er blevet undervist i i skolen. Men de færreste af os er blevet introduceret for et af det 20. århundredes mest betydningsfulde ideologi, nemlig socialdemokratisme. Dette foredrag præsenterer det danske Socialdemokratis idéhistorie med udgangspunkt i bogens 17 tænkere fra Marx til Lykketoft.

2. Socialdemokratismen og dens krise?
Socialdemokratiet står i en ideologisk krise. Partiet savner forankring i noget, der er større og mere end enkeltsager og situationen lige nu og her. Dette foredrag præsenterer kort Socialdemokratiets idéhistorie og lægger med udgangspunkt i idéerne op til det debat om, hvad der skal kendetegne socialdemokratisk tænkning i det 21. århundrede.

3. Foredrag om enkelte tænkere
Få hele historien om Bernstein, Borbjerg, Brundtland eller en anden af bogens tænkere. Et tænkerforedrag giver svaret på spørgsmålene: Hvordan har tænkeren bidraget til den socialdemokratiske idétradition? Hvad er tænkerens mest centrale idéer? Og ikke mindst hvad kan vi lære af denne tænker i dag?

4. Foredrag om særlige temaer eller tidsperiode
Hvis du gerne vil have et foredrag om fx socialdemokratisk socialpolitik eller demokrati-idéer i Socialdemokratiet før første verdenskrig, så får vi en af vores eksperter til at skræddersy et foredrag.

Kontakt
Kontakt Torben Vinter på booking@socialdemokratisketaenkere.dk, hvis du vil have et tilbud på et foredrag eller en workshop. Skriv kort om dit arrangement og eventuelle ønsker til foredragsholder.