Maurice Glasman

17 Glasman - signeretMaurice Glasman er en af samtidens mest originale og kontroversielle socialdemokratiske tænkere. Hans politiske svendestykke er uden tvivl det politiske initiativ ’Blue Labour’, som i al sin kompleksitet handler om at sikre en ny kurs for socialdemokratismen, der forener fortidens værdier med fremtidens udfordringer.

Glasman er kendt for sin omfattende kritik af den store tiltro til staten, der dominerede efterkrigstidens socialdemokratier, og den stigende tro på de frie og uregulerede markeder, som tredje vejs-socialdemokrater, heriblandt New Labour, stod for.

Glasman mener, at svaret på fremtidens udfordringer findes i fortidens socialdemokrati, og at der skal udvikles en politik, der tjener det fælles bedste. Kort sagt skal den socialdemokratiske politik rykkes tættere på hverdagen, tættere på de lokale institutioner og så skal den forankres i de nære relationer.

Glasman er dedikeret tilhænger af den lange række af fællesskabets kerneinstitutioner, som udspringer af civilsamfundet. Der er tre grundsten i Glasmans politiske tænkning. For det første tror Glasman på muligheden for at etablere en ’politik for det fælles bedste’, der giver magten til borgerne, som kan forsvare de nære interesser over for marked og stat, der tilraner sig stadig mere magt. Kodeordene er et samfund, der bygger på ansvarlighed, gensidighed og relationer.

For det andet er der ifølge Glasman behov for at genopdage arbejdets selvstændige værdi. Han mener, at Labour skal genfinde sine rødder i arbejderbevægelsen, og at arbejdstagerrepræsentation i bestyrelser og regionale banker skal gøres til hjørnestene i en ny politisk økonomi, der skal gøre op med vareliggørelsen af arbejdet.

For det tredje vil Glasman skabe en ny organiseringskultur, der skal genetablere en stærk kultur for samfundsorganisering, som bringer folk sammen i spørgsmål om hverdagslivet; familie, bolig og arbejde. Labour skal forsvare lokale og nationale traditioner for demokratisk forening. De skal være til stede i hverdagen for at skabe forudsætningerne for den selvorganisering, der kan forandre vores samfund.

Læs mere fra side 277 i Socialdemokratiske Tænkere