Forfatterne

Anders Dybdal er chefrådgiver hos Operate A/S og ekstern lektor på Roskilde Universitet. Anders er medstifter af og bestyrelsesmedlem for tænketanken Cevea og har tidligere været konsulent for Mogens Lykketoft. Han er uddannet cand.soc i Politisk Kommunikation og Ledelse med speciale i socialdemokratisk idéhistorie.
Bidrag: Forord, indledning, efterskrift, Eduard Bernstein og redaktion.

Claus Bryld er professor i historie på Roskilde Universitet. Claus har i mange år forsket i og skrevet om Socialdemokratiets idéhistorie og har selv bidraget til idéudviklingen på venstrefløjen i SF og siden VS i 1960’erne og 1970’erne. Han var bl.a. dansk redaktør af Zenit. Nordisk socialistisk tidskrift. Han er uddannet mag. art. og dr. phil. i historie
Bidrag: Frederik Borgbjerg og Karl Marx & Friedrich Engels

Gunnar Hansson er lektor i statskundskab på Linnéuniversitetet. Gunnar har i mange år forsket i det svenske socialdemokratis samfundsfilosofi og det praktiske arbejde med at forandre samfundet med udgangspunkt i Ernst Wigfors, dets ledende teoretiker. Han er uddannet dr.phil.
Bidrag: Ernst Wigforss

Henrik Dahl er sociolog, forfatter og samfundsdebattør. Han var adjungeret professor på CBS fra 2003-2008 og har udgivet en række bøger om samfundet, livsstil og politik. Han er uddannet cand.scient.soc. fra Københavns Universitet, med en M.A. i kommunikation fra Pennsylvania University og en Ph.d. fra CBS.
Bidrag: Anthony Giddens

Jens Jonatan Steen er medstifter af og analysechef for tænketanken Cevea. Han har bidraget til en række politiske debat- og fagbøger. Jens Jonatan har foruden arbejdet i Kulturministeriet, Mellemfolkeligt Samvirke og Krogerup Højskole. Han er uddannet cand.scient.adm fra Roskilde Universitet.
Bidrag: Maurice Glasman

Jørn Henrik Petersen er professor i socialpolitik og velfærdshistorie ved Center for Velfærdsstatsforskning på Syddansk Universitet. Han har været medlem af flere offentlige kommissioner og udvalg herunder Velfærdskommissionen samt bestyrelsesformand for TV2. Jørn Henrik er uddannet cand.oecon., ph.d. og dr.phil.
Bidrag: K.K. Steincke

Knud Knudsen er lektor i historie på Aalborg Universitet. Han har i mange år forsket i og skrevet om dansk og europæisk arbejderhistorie i det 19. og 20. århundrede. Han har senest skrevet om dansk fagbevægelseshistorie frem til 1950. Knud er uddannet mag.art i historie og dr.phil.
Bidrag: Karl Kautsky

Kristian Weise er direktør for tænketanken Cevea. Han har arbejdet som politisk rådgiver for Poul Nyrup Rasmussen, for den internationale fagbevægelse ITUC i Bruxelles, for dansk LO, og som sekretariatsleder for de danske socialdemokrater i Europaparlamentet. Kristian er uddannet MSc i Politisk Sociologi fra London School of Economics.
Bidrag: Joseph Stiglitz

Lars Andersen er lektor i historie på Aalborg Universitet. Lars har bl.a. forsket i og bidraget til dansk velfærdshistorie. Han modtog Arbejderhistorieprisen i 2002 og har senest bl.a. skrevet om velfærdsmoral, solidaritet og folkekirken. Lars er uddannet cand. mag. og ph.d. i historie.
Bidrag: John Maynard Keynes

Niels Finn Christiansen er adjungeret professor på Syddansk Universitet. Han har i mange år forsket i Socialdemokratiets, fagbevægelsens og velfærdsstatens historie. Han er medstifter og medlem af Selskab for Forskning i Arbejderbevægelsens Historie. Niels Finn er uddannet mag. art. og dr.phil. i Historie.
Bidrag: Hartvig Frisch

Olav Njølstad er professor i historie ved Universitet i Oslo. Han har tidligere været forskningsdirektør ved Det norske Nobelinstitut og været tilknyttet institut for både Forsvarsstudier og Fredsforskning.
Olav har udgivet en række bøger og artikler om samtidshistoriske emner
310 heraf to biografier. Olav er uddannet dr.phil.
Bidrag: Gro Harlem Brundtland

Steen Christensen er faghistoriker og tidligere partisekretær for Socialdemokratiet fra 1984-1997. Steen har arbejdet en stor del af sit liv i arbejderbevægelsen. Først som underviser på Esbjerg Højskole, siden som international sekretær i partiet og senest som chef for Ulandssekretariatet. Han er uddannet cand.phil.
Bidrag: Ferdinand Lassalle

Søren Kolstrup er lektor på Syddansk Universitet og tidligere formand for Selskab for Forskning i Arbejderbevægelsens Historie. Søren har i mange år forsket i velfærdstatens historie og modtog i 1998 Arbejderhistorieprisen. Han har repræsenteret Enhedslisten både i folketing og byråd. Han er cand.mag. og ph.d. i historie.
Bidrag: Mogens Lykketoft

Yvonne Hirdman er professor i historie på Stockholms Universitet og var en af de lederne kræfter i den svenske magtudredning. Hun har udgivet et hav af bøger og tidsskrifter og har fået flere priser for hendes historiske arbejde, senest i 2010 hvor hun fik Augustprisen for årets svenske fagbog. Yvonne er uddannet dr.phil.
Bidrag: Alva og Gunnar Myrdal