Anthony Giddens

14 Giddens - signeretAnthony Giddens er ubetinget den mest betydningsfulde socialdemokratiske tænker efter murens fald. Giddens havde haft en lang og glorværdig karriere som fagsociolog, da han fra slutningen af halvfemserne blev en slags intellektuel rockstjerne.

Giddens har en pragmatisk tilgang til sit syn på politik. Han mener, at man må tage udgangspunkt i verden, som den ser ud i dag, ikke verden, som den så ud en gang eller verden, som man ville ønske, at den tog sig ud.

Ifølge Giddens lever vi i dag i en aftraditionaliseret verden, hvor mennesker orienterer sig mere mod sin fremtid end mod sin fortid, familie, traditioner og slægt. Hvor politiske partier i nogen grad er løsrevet fra den ideologi, de har deres udgangspunkt i, og hvor globaliseringen stiller mennesker, systemer og politikere overfor helt nye udfordringer.

Giddens bud på en tredje vej er et forsøg på at revitalisere socialdemokratisk tænkning med udgangspunkt i verdenen, som den faktisk er. Det britiske Labour-parti var nemlig i en vælgermæssig ørkenvandring fra 1979 til 1997.

Det skyldtes ifølge Giddens, at de var ude af takt med virkeligheden og udelukkende forholdt sig til deres eget program, med den opskrift på succes, som de mente at have fundet. De forholdt sig ikke til alle de problemer, som kursen havde medført, herunder ghettoisering, et højt skattetryk og en ineffektiv industri, som havde svært ved at klare konkurrencen med andre lande.

Fremtidens løsninger kommer hverken fra højre eller venstre, men fra den radikale midte, som Giddens selv erklærer sig en del af. Den radikale midte er dem, der hverken ønsker socialisme eller liberalisme, men som i stedet vil foretage vidtgående tilpasninger til den måde, mennesker faktisk lever på, og finde løsninger til de problemer, de mener at opleve. Det indebærer, at staten må indrette sig på moderne, individualiserede borgeres ønsker og behov og investere i dem.

Læs mere fra side 223 i Socialdemokratiske Tænkere